FÖRENINGENS ÅRSMÖTE


Minnano Aikidoklubb är en förening, föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet äger rum den 17 mars kl 1800.

Mötet hålls digitalt, på zoom. Zoomrum utannonseras inför mötet.

Motioner till årsmötet skall ha kommit in senast 18 februari.  

Föredragningslista till mötet publiceras senast den 25 februari.

Handlingar till årsmötet publiceras senast en vecka före årsmötet.

Allt material rörande årsmötet publiceras på föreningens hemsida(www.minnano.se/medlem).

Allt arbete i Minnano Aikidoklubb sker ideellt. Du som medlem behövs. Framförallt som tränande på mattan, men även i andra sammanhang.

Om du är intresserad av att delta i arbetet med årsmötet, kontakta då Henrik Jakobsson.

Om du vill ställa upp som kandidat till den styrelse som ska väljas, eller på annan post som väljs vid årsmötet (valberedning, revisorer etc) kontakta då valberedningen:
Henrik Lagerstedt (henrik_lagerstedt@hotmail.com) och Anna Friis (amcfriis@gmail.com)